Посета на СЦ “Јане Сандански”

Голема благодарност до Спортски Центар Јане Сандански за организацијата и презентацијата на спортскиот центар.
Учениците од трета година архитектонски техничар, клас А3а и А3в, како дел од предметот проектирање имаа прилика да се запознаат со објектот и неговото функционирање.
Одговорен наставник Ана Јанкоски