За Училиштето

СГГУГС ,,Здравко Цветковски’’ е сместено во Скопје на булевар ,,Партизански Одреди’’ број 91 спроти поликлиниката Букурешт, во Општина Карпош. Ваквата поставеност овозножува одлична конекција на училиштето со сите делови од градот.
На површина од околу 14.000 м2 училиштето е одвоено од бучавата на булеварот со убаво уреден зелен појас.
Училишната зграда располага со сопствено опремени училници, кабинети и раболтилници, 2 фускултурни сали и надворешен спортски терен .
Училиштето работи во 2 смени од 08-13:45 – прва и 13:45 до 19:30 – втора смена .
Наставата се реализира на два наставни јазици – македонски и албански во гимназиско и стручно образование од градежно – геодетската струка

Галериja51

Училници и простории за настава

1140

Број на ученици

3

Спортски терени

Партнери

DIC
DIC
e-dnevnik
e-dnevnik
partner
partner
matura
matura
CSOO
CSOO
mon logo
KNAUF
KNAUF

Previous
Next