СГГУ “Здравко Цветковски”

СГГУ “Здравко Цветковски” е формирано во 1945 год, како прво македонско средно-техничко училиште во Р. Македонија. Во текот на годините следувале негови трансформации, формирање на нови отсеци, нивно одвојување во посебни училишта, да конечно во учебната 1962/63год се оддвои и почне да функционира, како градежно-техничко училиште.

Успехот не е случајност. Успехот е можен само со континуирано учење, напорна работа, истрајност, пожртвуваност, и можеби најважното љубов кон тоа што го изучуваш.

ГОДИШНИ ПРОГРАМИ

ЗАВРШНИ СМЕТКИ

СЕКЦИИ

Контакт инфо


+389 2 3062-694

kontakt@zdravkocvetkovski.edu.mk

www.zdravkocvetkovski.edu.mk

Адреса


бул.„Партизански одреди„ бр.91

Скопје