Распоред за прием на документи за упис на ученици во прва година во учебната 2023/24 во СГГУГС „Здравко Цветковски“ – Скопје

Датум Буква Време
 

22.06.2023 г.

А – Ѕ 12:00 – 14:00
И – П 14:00 – 16:00
Р – Ш 14:00 – 19:00
 

 

 

23.06.2023 г.

А –  Г 07:00 – 09:00
Е – И 09:00 – 11:00
Ј – М 11:00 – 13:00
Н – Р 13:00 – 15:00
С – Ф 15:00 – 17:00
Х – Ш 17:00 – 19:00