ГРАНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ

СГГУГС „Здравко Цветковски“ е добитник на грант за реализација на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција.Основната цел на овие грантови е промовирање на добрите практики за активности во кои се негуваат хармонични односи кои се темелат на почитување на разликите

Повеќе

ПОСЕТА ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ

Во посета на СГГУ Здравко Цветковски, претставник на Меѓународен Црвен Крст од Нирнберг, Германија и претставник на Секторот за образование при Град Скопје. Иницијативна средба за соработка, размена на искуства и помош од страна на Црвениот крст во борбата со COVID. Се заблагодаруваме на донацијата, сега и

Повеќе

СРЕЌНА НОВА 2021 ГОДИНА

Согласно Календарот за организација и работа на средните училишта за учебната 2020/21 година, наставата во првото полугодие завршува на 30.12.2020 Второто полугодие започнува на 21.01.2021 Ви посакуваме среќни празници со најблиските!

Повеќе

УЧИМЕ ЗАЕДНО РАСТЕМЕ ЗАЕДНО

Во нашето училиште се одржа средба со претставници на Град Скопје за остварување на заеднички часови преку настава со најмалку два мајчини јазици. Овој вид на настава е дел од нашето училиште повеќе години и секоја година ни дава можност да се запознаеме меѓусебно, да создадеме здрави

Повеќе