РАБОТИЛНИЦА – ИНКЛУЗИЈА НА УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

На ден 26.02.2021, во просториите на училиштето СГГУ “Здравко Цветковски” беше одржана работилница на тема: „Инклузија на ученици со посебни потреби” на која присуствуваа 18 ученици од сите генерации. Работилницата ја одржа училишниот специјален едукатор и рехабилитатор – Невенка Трајановска, во соработка со училишниот психолог – Мартина

Повеќе

РЕНОВИРАЊЕ

Прв дел од приказната ПРЕД И ПОТОА!Две нови училници, комплетно реновирање на библиотеката и сето тоа со клинео плочите, за подобра акустика и прочистување на просторот

Повеќе