ДЕН НА ЕКОЛОГИЈА

По повод 21 март, Денот на екологијата, учениците од СГГУГС „Здравко Цветковски“ изработија постери за подигнување на еколошката свест.Да ја чуваме животната средина и да ја почитуваме нашата планета!

Повеќе

СВЕТСКИ ДЕН НА ЛИЦАТА СО ДАУНОВ СИНДРОМ

На 21 март е Светски ден на лицата со Даунов синдром! Со оглед на состојбата со пандемијата и неможноста за одбележување на Светскиот ден на лицата со Даунов синдром со физичко присуство, по иницијатива на специјалниот едукатор и рехабилитатор Невенка Трајановска, во соработка со учениците М. Р.

Повеќе

КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА

На 08.03.2021, во просториите на СГГУ на ГС “Здравко Цветковски” се одржа креативна работилница по повод Меѓународниот ден на жената – 8 Март, на која присуствуваа 18 ученици. Работилницата започна со претставување на одговорните лица и со игра на запознавање на учениците.Следеше мал вовед во темата, при

Повеќе

ИЗБЕРИ СТРУЧНО

Од заеднички интерес за компаниите од градежно-геодетската струка и СГГУ Здравко Цветковски, во март се потпишани меморандуми за соработка. Со поддршка од МОН, Стопанската комора и сите други чинители, чекориме кон создавање на квалитетно оспособени стручни кадри. ИЗБЕРИ СТРУЧНО!

Повеќе

НАТПРЕВАР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Going to the top!Во Здравко Цветковски се одржаа квалификациони тестирања за претстојните натпревари по англиски јазик. Прво на општинскиот натпревар во март, а потоа на регионалниот и државниот! Од учениците од нашето училиште кои учествуваа на општинските натпревари по англиски јазик организирани од ЕЛТАМ, тројца се изборија

Повеќе