СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ – Ранг листа на кандидати на македонски наставен јазик пријавени во јунски уписен рок (прво пријавување) во учебната 2020/2021 година

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНЕР ЗА ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧАР ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР МОНТЕР ЗА СУВА ГРАДБА

Повеќе