ПАТРОНЕН ПРАЗНИК ВЕЧЕРНА ПРИРЕДБА

Како вечерна програма за нашиот патронат нашите ученици под менторство на професорот Стево Павловски изведоа претстава за животот и делото на нашиот патрон Здравко Цветковски

Повеќе

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

Средното градежно гимназиско училиште оваа година прослави седумдесет и пет години од своето формирање, развој и растеж. Седумдесет и пет години училиштетп „Здравко Цветковски “ го честува името на својот патрон. Седумдесет и пет години живее спменот на Здравко, кој се пренесува од генерација на генерација. Здарвко

Повеќе