НАТПРЕВАР НОВОГОДИШНИ ЕЛКИ

По повод новогодишните празници во нашето училиште се организираше натпревар во кој учествуваат сите класови со нивна креативна елка,која подоцна беше подарена со љубов во други институции. Победници беа архитектите од третта година и архитекти од прва година,кои заслужено ја освоија наградата-посета на музејот Илузијум(музеј на илузии).

Повеќе

УКРАСУВАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО

Украсување на нашето училиште (декември, 2018) За поголем успех потребна е мотивација. Сите заедно помогнавме во украсување на нашето училиште. Се изработија креативни украси кои беа поставени низ целото училиште. Проследете ја нашата работа

Повеќе

ПРОЕКТ ЗА МИР

Во рамки на меѓународниот проект за мир, во кој што нашето училиште членува од 2009 год. и истовремено е главен координатор за територијата на Република Македонија, во текот на годината се организираат разни хуманитарни акции, трибини, дебати, работилници, семинари, спортски активности и сл. со кои се шири

Повеќе