Нашите архитекти од четврта година до крајот на првото полугодие изработија макети под менторство на професорката Ана Гоцева.

Учениците изработија макета на семеен објект (куќа).