Средношколски игри - 2015

Средношколски игри - 2015

Средношколски игри 2015 Во градскиот парк во Скопје, на 03,10,2015 по трет пат оваа година беа одржани Средношклоските игри каде земаа учество повеќе средни училишта од градот Скопје. Настанот беше организиран од граѓанското здружение СФЕРА, поддржано од градот Скопје. Учениците имаа можност да се наптреавуваат во повеќе категории меѓу кои општествени науки, природни науки, цртање и боење, ботаника, крос трчање и цртање графити. На овој натпревар нашето училиште беше претставено од ученици во повеќе дисиплини кои заедно со своите ментори осовија награди и сертификати. 1. Валентина Миладиноска - Д2В (Цртање) 2. Христина Веселиновска - Д2В (Природни науки) 3. Диана Саздовска - I-2 (Ботаника) 4. Бајра Бакиќ - З2А (Општествени науки) 5. Григоријан Никовски - Д3А (Крос трчање) Скопје, 03.10.2015