Новости за училиштето

asd

Администраторasdsad...

Прочитај повеќе

Интеграција на еколошка едукација во образованието.

АдминистраторВо периодот од 18 -24 Aприл во рамките на програмата Интеграција на еколошка едукација во македонскиот образовен систем, беше спроведена акција за изработка на...

Прочитај повеќе

Акција за расходување на архивски материјал

АдминистраторАкцијата беше спроведена во соработка со Дема-ин каде се собра 0,27т стара хартија наменета а рециклирање....

Прочитај повеќе

  СГГУГС „Здравко Цветковски”
При крајот на 1944 година во село Горно Врановци, донесена е одлука за формирање на првото средно техничко – градежно училиште во Македонија за обучување на технички кадар. Во март 1945 година во Скопје на првиот конгрес на македонските техничари предложено е училиштето да го носи името на загинатиот партизан техничар ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ... повеќе

  Корисни линкови