СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ – Ранг листа на кандидати на македонски наставен јазик пријавени во јунски уписен рок (второ пријавување) во учебната 2020/2021 година

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНЕР ЗА ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР

Повеќе

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – Ранг листа на кандидати на македонски наставен јазик пријавени во јунски уписен рок (второ пријавување) во учебната 2020/2021 година

Природно математичко подрачје А Природно математичко подрачје Б Општествено хуманистичко подрачје А Општествено хуманистичко подрачје Б Јазично уметничко подрачје А Јазично уметничко подрачје Б

Повеќе

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – Ранг листа на кандидати пријавени во јунски уписен рок (прво пријавување) во учебната 2020/2021 година

Природно математичко подрачје А Природно математичко подрачје Б Општествено хуманистичко подрачје А Општествено хуманистичко подрачје Б Јазично уметничко подрачје А Јазично уметничко подрачје Б

Повеќе