ГРАНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ

СГГУГС „Здравко Цветковски“ е добитник на грант за реализација на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција.Основната цел на овие грантови е промовирање на добрите практики за активности во кои се негуваат хармонични односи кои се темелат на почитување на разликите

Повеќе

ПОСЕТА ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ

Во посета на СГГУ Здравко Цветковски, претставник на Меѓународен Црвен Крст од Нирнберг, Германија и претставник на Секторот за образование при Град Скопје. Иницијативна средба за соработка, размена на искуства и помош од страна на Црвениот крст во борбата со COVID. Се заблагодаруваме на донацијата, сега и

Повеќе