ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

Средното градежно гимназиско училиште оваа година прослави седумдесет и пет години од своето формирање, развој и растеж. Седумдесет и пет години училиштетп „Здравко Цветковски “ го честува името на својот патрон. Седумдесет и пет години живее спменот на Здравко, кој се пренесува од генерација на генерација. Здарвко

Повеќе

ОБУКА РОДОВА ЕДНАКВОСТ

Во октомври 2019 се одржа втората обука преку канадскиот проект, “Зајакнување на половата рамнотежа во средните стручни училишта за идните професии на младите девојки и момци”. Заедно со учениците од СУГС “Љуш Марку” и СГГУ “Шаип Јусуф” бевме дел од работилницата за зајакнување на улогата во општеството

Повеќе

СЕМИНАР 2019

Семинар – Ангажирање на Мали и Средни претпријатија во учење базирано на работа 2019 -European Alliance for Apprenticeships- -Fourth Regional Seminar for Candidate Countries- Ангажирање на Мали и Средни претпријатија во учење базирано на работа 2019 На дводневниот семинар кој се одржи во Хотелот Хилтон се зборуваше

Повеќе