ЦРВЕН КРСТ – РАБОТИЛНИЦА

ИЗВЕШТАЈ од одбележување на Недела на хигиенизација и имунизација во СГГУГС ,,Здравко Цветковски,,-Скопје Во рамките на месецот на здравјето и хигиената, во СГГУГС „Здравко Цветковски“ по повод одбележување на Светската недела на хигиенизација и имунизација се реализираше онлајн работилница под мотото ,,Хигиена-лична обврска за колективно здравје“. За

Повеќе

Хигиена,превенција и имунизација-Ковид 19

ЛИНК ЗА ВИДЕО Месец април е месец на хигиенизација и имунизација.Црвениот крст во периодот од 08-15 април 2021 година ја одбележи неделата на хигиенизација под мотото “Хигиената-лична обврска за колективно здравје”. Промоцијата на хигиената е основен дел од активностите за вода и санитација на Меѓународната Федерација на

Повеќе