ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО

Месецот октомври е и месец за подигнување на свеста за врсничкото насилство. Тоа е форма на агресивно однесување каде што едно лице со намера  нанесува повреда или непијатности на друго лице и тоа постојано се повторува. Насилството може да се манифестира како физички контакт, зборови односно да

Повеќе

ДИСЛЕКСИЈА

Секоја година месецот октомври е познат низ светот како месец за подигнување на јаваната свест за дислексијата, затоа сакаме да ве запознаеме повеќе со потребите и битките на лицата со дислексија. Дислексијата е една од најчестите потешкотии во учењето (специфични тешкотии во читањето). 5 до 10 %

Повеќе

ДАУНОВ СИНДРОМ

По повод октомври месецот за подигнување на јавната свест за Дауновиот синдром сакаме да дадеме до знаење дека секое лице со Даунов синдром има соништа, може да направи се’ што прават и сите останати, може да вози автомобил, да заврши факултет, сака да се дружи, да оди

Повеќе

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ОНЛАЈН НАСТАВА

Учениците задолжително ја применуваат државната унифицирана платформа според насоки дадени од наставниците. Учениците се должни да присуствуваат на онлајн наставата и да се придржуваат според распоредот  на часови и смени. Ученикот во онлај наставата се вклучува навремено. За секое отсуство (неприклучување) наставникот води евиденција во пишаниот дневник

Повеќе

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ЧАСОВИ

Онлајн настава Времетраење на часови :                                                                                   час Прва смена  времетраење 1 8:00 – 8:35 2 8:40 – 9:15 голем одмор 9:15 – 9:25 3 9:25 – 10:00 4 10:05 – 10:40 голем одмор 10:40 – 10:50 5 10:50 – 11:25 6 11:30 – 12:05

Повеќе