КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ОНЛАЈН НАСТАВА

Учениците задолжително ја применуваат државната унифицирана платформа според насоки дадени од наставниците. Учениците се должни да присуствуваат на онлајн наставата и да се придржуваат според распоредот  на часови и смени. Ученикот во онлај наставата се вклучува навремено. За секое отсуство (неприклучување) наставникот води евиденција во пишаниот дневник

Повеќе

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ЧАСОВИ

Онлајн настава Времетраење на часови :                                                                                   час Прва смена  времетраење 1 8:00 – 8:35 2 8:40 – 9:15 голем одмор 9:15 – 9:25 3 9:25 – 10:00 4 10:05 – 10:40 голем одмор 10:40 – 10:50 5 10:50 – 11:25 6 11:30 – 12:05

Повеќе