ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО

Месецот октомври е и месец за подигнување на свеста за врсничкото насилство. Тоа е форма на агресивно однесување каде што едно лице со намера  нанесува повреда или непијатности на друго лице и тоа постојано се повторува. Насилството може да се манифестира како физички контакт, зборови односно да

Повеќе

ДИСЛЕКСИЈА

Секоја година месецот октомври е познат низ светот како месец за подигнување на јаваната свест за дислексијата, затоа сакаме да ве запознаеме повеќе со потребите и битките на лицата со дислексија. Дислексијата е една од најчестите потешкотии во учењето (специфични тешкотии во читањето). 5 до 10 %

Повеќе

ДАУНОВ СИНДРОМ

По повод октомври месецот за подигнување на јавната свест за Дауновиот синдром сакаме да дадеме до знаење дека секое лице со Даунов синдром има соништа, може да направи се’ што прават и сите останати, може да вози автомобил, да заврши факултет, сака да се дружи, да оди

Повеќе

КУЌЕН РЕД НА УЧИЛИШТЕТО ЗА НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

Наставниците во средното училиште доаѓаат во 7.30 часот за прва смена, односно 13.00 часот за втора смена, за да го организираат влегувањето на учениците согласно распоредот на училиштето. Половина од паралелките од прва смена пристигнуваат во училиште најдоцна до 7,45 часот, а втората половина најдоцна до 8,00

Повеќе