УЧЕСТВО НА ПРОМОЦИЈА

На ден 08.05.2019 година, професорот по македонски јазик и литература Стево Павловски, со осум ученици присуствуваа на промоција на книгата „Мартин Крпан – Дипломат и воин“ од проф. д-р Милан Јазбец, амбасадор на Р. Словенија во РСМ. Промоцијата се одржа во библиотеката  од  Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје.

 

  • Delicious
  • Digg
  • E-Mail
  • Facebook
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • Tumblr