Завршни сметки 2017

Во секоја PDF датотека се наоѓаат 4 обрасци и тоа:
 • Биланс на состојба
 • Биланс на приходи и расходи
 • Посебни податоци
 • Структура на приходи

 

Download (PDF, 244KB)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)
 • Delicious
 • Digg
 • E-Mail
 • Facebook
 • Google Buzz
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Tumblr