Завршни сметки

Во секоја Excel датотека се наоѓаат 4 обрасци и тоа:
 • Биланс на состојба
 • Биланс на приходи и расходи
 • Посебни податоци
 • Структура на приходи

 

SZC 2016 – 603

Download (PDF, 244KB)

 

SZC 2016 – 785.17

Download (PDF, 244KB)

 

SZC 2016 – 785.40

Download (PDF, 245KB)

 

SZC 2016 – 787

Download (PDF, 246KB)

 

SZC 2016 – 903

Download (PDF, 246KB)

 • Delicious
 • Digg
 • E-Mail
 • Facebook
 • Google Buzz
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Tumblr