Македонија без отпад 2014

unnamed (1)СГГУ “Здравко Цветковски“ се придружи до идејата за почиста и позелена околина преку активно учество во акцијата за чистење “МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД 2014“ одржана на 19.10.2014 година. Во рамки на акцијата од страна на ученици и професори беше спроведено чистење на училишниот двор и собирање на стара хартија. Инаку овој проект е дел од националната кампања, а во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање.

  • Delicious
  • Digg
  • E-Mail
  • Facebook
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • Tumblr