50-ти Државен натпревар на млади истражувачи

На ден 17.05.2014 година (сабота) ќе се одржи јубилејниот 50-ти државен натпревар на млади истражувачи на Република Македонија, а домаќин на истиот ќе биде нашето училиште СГГУГС “Здравко Цветковски“. Поканата и програмата на настанот може да ја погледнете во прилог.

  • Delicious
  • Digg
  • E-Mail
  • Facebook
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • Tumblr