Резултати од екстерно тестирање за IV година

Во прилог може да ги погледнете резултатите од екстерното тестирање за IV година во учебната 2013/2014 година. Тестирањето беше спроведено во деновите 22.01.2014 и 24.01.2014 година.

Download (PDF, 254KB)

  • Delicious
  • Digg
  • E-Mail
  • Facebook
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • Tumblr