Прашања за екстерно тестирање 2013/14

На сајтот на Државниот испитен центар се објавени прашања за екстерното тестирање во учебната 2013/2014 година. Истите се наменети за учениците да можат да ги разгледаат, учат и коментираат со цел подобар успех при полагање на истите. 

Линк до прашањата: www.prasanjaeksterno.dic.edu.mk

  • Delicious
  • Digg
  • E-Mail
  • Facebook
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • Tumblr