Проект: ЕКО-училиште

Развивањето на свеста за вредноста на животната средина и нејзиното значење е најмоќното средство будење на свеста кај младите луѓе за рационално користење на нејзините благодети, како и нејзино зачувување за идните генерации. Токму ова е една од целите за вклучување во проектот ЕКО-училиште, чии што ефекти се надеваме дека ќе бидат видливи во иднина.

Download (DOC, 107KB)

 

  • Delicious
  • Digg
  • E-Mail
  • Facebook
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • Tumblr