Последниот лет за Европа

“Последниот лет за Европа“ е последна од низата училишни претстави на драмската секција во СГГУ “Здравко Цветковски“, а истата е добитник на трета награда на последниот МАССУМ 2012. Текстот и режијата се на Стево Павловски.

  • Delicious
  • Digg
  • E-Mail
  • Facebook
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • Tumblr