13-то ноемвриска награда

На ден 11.11.2011 година, во организација на Сојуз на спортови на Скопје беше одржана свеченост по повод доделување на 13-то ноемвриските награди во областа на спортот. Свеченоста се одржа во големата сала на Советот на Град Скопје. Нашето училиште, СГГУ “Здравко Цветковски“, оваа година беше добитник на наградата за најактивно учество во сите спортски натпревари и манифестации во градот Скопје и пошироко, а истата ја додели Градот Скопје.

  • Delicious
  • Digg
  • E-Mail
  • Facebook
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • Tumblr