Егејска екскурзија

По повод патрониот празник професорите беа на екскурзија во егејскиот дел на Македонија – го посетија Солун, Метеорите, Воден…

  • Delicious
  • Digg
  • E-Mail
  • Facebook
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • Tumblr