1 Април 2010

На 1 април 2010 година се погодија да се поклопат априлијадата и Великден, па така во училиштето за првпат организиравме Априлијада со избор на најдобра маска на учениците и избор на најубаво украсено јајце.

  • Delicious
  • Digg
  • E-Mail
  • Facebook
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • Tumblr