8 Март 2010

На 8 март 2010 година, по втропат се одржа хуманитарниот продажен Осмомартовски хепенинг проследен со приредба. Оваа година приредбата беше во традиционален дух со многу фолклорни елементи.

  • Delicious
  • Digg
  • E-Mail
  • Facebook
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • Tumblr