• Уписи 2018

  Уписи 2018

  05 May 2018 Off Comments

  ИНТЕРЕН ОГЛАС за запишување ученици во СГГУ на ГС „Здравко Цветковски“ Скопје во учебната 2018/2019 година (прво пријавување прв уписен рок) Скопје,...

 • Завршни сметки 2017

  Завршни сметки 2017

  09 Mar 2018 Off Comments

  Во секоја PDF датотека се наоѓаат 4 обрасци и тоа: Биланс на состојба Биланс на приходи и расходи Посебни податоци Структура на приходи