Како ќе му го покажете патот до рајот на еден ранет, изгубен ангел?
Гентиjана Хоруни од Д4б одговори во стихови. ВИДЕО

Под менторство на наставничката по англиски јазик Бетиме Али.