Прв дел од приказната ПРЕД И ПОТОА!
Две нови училници, комплетно реновирање на библиотеката и сето тоа со клинео плочите, за подобра акустика и прочистување на просторот