Going to the top!
Во Здравко Цветковски се одржаа квалификациони тестирања за претстојните натпревари по англиски јазик. Прво на општинскиот натпревар во март, а потоа на регионалниот и државниот!

Од учениците од нашето училиште кои учествуваа на општинските натпревари по англиски јазик организирани од ЕЛТАМ, тројца се изборија за пласман во регионалните натпревари, и тоа:
– Анастасија Тасковиќ – второ место (ментор: Марија Боева)
– Заид Насер Ага – трето место (ментор: Даница Тодоровиќ)
– Стојан Велковиќ – трето место (ментор: Јасмина Божиновска)

Да им посакаме среќа и успех на регионалните натпревари, кои ќе се одржат во април!