По повод 21 март, Денот на екологијата, учениците од СГГУГС „Здравко Цветковски“ изработија постери за подигнување на еколошката свест.
Да ја чуваме животната средина и да ја почитуваме нашата планета!