Во посета на СГГУ Здравко Цветковски, претставник на Меѓународен Црвен Крст од Нирнберг, Германија и претставник на Секторот за образование при Град Скопје.

Иницијативна средба за соработка, размена на искуства и помош од страна на Црвениот крст во борбата со COVID.

Се заблагодаруваме на донацијата, сега и планираната за во иднина. Благодарност и до колешката преведувач, Елизабета Басекиќ.