Согласно Календарот за организација и работа на средните училишта за учебната 2020/21 година, наставата во првото полугодие завршува на 30.12.2020

Второто полугодие започнува на 21.01.2021

Ви посакуваме среќни празници со најблиските!