Романтичарска сликовница, низ лавиринтите на францускиот и на англискиот романтизам

Општеството како причина за моралниот пад на еден човек!

Можеме да бегаме на која било страна на светот, но тагата ја носиме секаде со себе!

Едно ,,nevermore” како врв на песимистичката филозофија!

Ви благодарам многу вредни мои ученици

Професор Елена Николова