Месецот октомври е и месец за подигнување на свеста за врсничкото насилство. Тоа е форма на агресивно однесување каде што едно лице со намера  нанесува повреда или непијатности на друго лице и тоа постојано се повторува. Насилството може да се манифестира како физички контакт, зборови односно да се предизвикува страв, да му се нанесе болка, да се изложи на потсмев и да се понижи одредено лице.

Лицето кое што е жртва на малтетирањето најчесто има потешкотии да се одбрани себеси.

Врсничкото насилство во училиштата е проблем со кој се соочуваме со години, но последните години стануваме се’ погласни и изнаоѓаме нови начини за негово спречување.

Популарни филмови и серии поврзани со еден вид на насилство:

Mean girls ( 2004)

Wonder (2017)

The Devil Wears Prada (2006)

Прасето (2019)

13 Рeasons Why