По повод октомври месецот за подигнување на јавната свест за Дауновиот синдром сакаме да дадеме до знаење дека секое лице со Даунов синдром има соништа, може да направи се’ што прават и сите останати, може да вози автомобил, да заврши факултет, сака да се дружи, да оди на дејтови, да оди во дискотека и на кафе, да стапи во брак и да живее среќен и исполнет живот. Бројот 21 е симболично одбран за лицата со Даунов синдром поради екстра генетичкиот материјал на 21 хормозом, па затоа на 21 март е и Светскиот ден на Дауновиот синдром.