Големо воодушевување за сите нас!

Учениците од трета и четврта година го исцртуваат графитот на влезот од училиштето.

Низ фотографии проследете ја нашата работа.