Како вечерна програма за нашиот патронат нашите ученици под менторство на професорот Стево Павловски изведоа претстава за животот и делото на нашиот патрон Здравко Цветковски