Во октомври 2019 се одржа втората обука преку канадскиот проект, “Зајакнување на половата рамнотежа во средните стручни училишта за идните професии на младите девојки и момци”.

Заедно со учениците од СУГС “Љуш Марку” и СГГУ “Шаип Јусуф” бевме дел од работилницата за зајакнување на улогата во општеството за препознавање на млади девојчиња и момчиња дека се еднакви и можат да бидат професионалци во различни сектори на работно место.