По повод новогодишните празници во нашето училиште се организираше натпревар во кој учествуваат сите класови со нивна креативна елка,која подоцна беше подарена со љубов во други институции.

Победници беа архитектите од третта година и архитекти од прва година,кои заслужено ја освоија наградата-посета на музејот Илузијум(музеј на илузии).