По повод денот на старите лица 1 Октомври, проф. Билјана Тодороска и проф. Верица Коцевска со група ученици од нашето училиште го посетија домот за стари лица “Eлисавета”.

Им подаривме внимание и малку љубов со читање на песни, донирање на витамини и колачи. Се надеваме дека им го разубавивме денот и дека направивме среќно да се чувствуваат.