Историјат

СГГУГС „Здравко Цветковски“ е формирано 1945 год. како прво македонско средно-техничко училиште во Р. Македонија. Во текот на годините следувале негови трансформации, формирање нови отсеци, нивно одвојување во посебни училишта, за конечно учебната 1962/63 год. да се одвои и почне да функционира како градежно-техничко училиште. Сите овие години училиштето се соочувало со проблеми за обезбедување простор за изведување наставата, сè до 1965 година, кога училиштето се сели во нова зграда каде опстојува и до ден-денес работи...

Прочитај повеќе »

Новости «


Интеграција на еколошка едукација во образованието.

Во периодот од 18 -24 Aприл во рамките на програмата Интеграција на еколошка едукација во македонскиот образовен систем, беше спроведена акција за изработка на...

повеќе »

Акција за расходување на архивски материјал

Акцијата беше спроведена во соработка со Дема-ин каде се собра 0,27т стара хартија наменета а рециклирање....

повеќе »

Одбележан денот на екологијата

Одбележан денот на екологијата во СГГУ на град Скопје Здравко Цветковски со низа еколошки акции за зајакнување на еколошката свест кај учениците и создавање...

повеќе »

embed google map
www.freedirectorysubmissionsites.com